قوانین و شرایط استفاده از خدمات

1در مورد نرم افزارهای ارسال تبلیغات به کانال تلگرام:

4توجه نمایید که نرم افزار ارسال یک واسط بین سیستم شما با سرویس تلگرام است و هزینه دریافتی از بابت خود نرم افزار است.

4شما برای استفاده از نرم افزار نیاز به خطوط مجازی یا واقعی خواهید داشت.

4مکانیزم ارسال نرم افزار از خطوط مجازی به نسبت قوانین و محدودیت های موجود در تلگرام دائما در حال تغییر است.

4معمولا تعدادی از خطوطی که شما دارید به دلیل شرکت خارجی گاهی به شخص دیگری هم واگذار می کند ممکن است به حالت مسدودی یا غیرفعالی دربیایند.

4خطوط مجازی شما گاهی نیز به تشخیص خود تلگرام امکان مسدود شدن را دارند که نرم افزار تا حد امکان با این کار مقابله می کند.

4شما می توانید خطوط مسدود شده را حذف و خط جدیدی را جایگزین نمایید.

4تعداد قابل ارسال از هر خط مجازی به نسبت قوانین تلگرام متغیر است.

4شرکت ویرا سیستم نوین هیچگونه مسئولیتی در قبال تغییر قوانین تلگرام یا ارائه ندادن سرویس از سوی تلگرام به عهده نمی گیرد.

--------------------------------

1در مورد نرم افزارهای افزایش عضو (ممبر) در کانال تلگرام:

4توجه نمایید که نرم افزار افزایش عضو (ممبر) یک واسط بین سیستم شما با سرویس تلگرام است و هزینه دریافتی از بابت خود نرم افزار است.

4شما برای استفاده از نرم افزار نیاز به خطوط مجازی یا واقعی خواهید داشت.

4با استفاده از این برنامه شما می توانید از خطوط مجازی بلاک شده نیز استفاده نمایید.

4معمولا تعدادی از خطوطی که شما دارید به دلیل شرکت خارجی گاهی به شخص دیگری هم واگذار می کند ممکن است به حالت مسدودی یا غیرفعالی دربیایند.

4خطوط مجازی شما گاهی نیز به تشخیص خود تلگرام امکان مسدود شدن را دارند که نرم افزار تا حد امکان با این کار مقابله می کند.

4شرکت ویرا سیستم نوین هیچگونه مسئولیتی در قبال تغییر قوانین تلگرام یا ارائه ندادن سرویس از سوی تلگرام به عهده نمی گیرد.

--------------------------------

1در مورد نرم افزارهای شماره ساز اتوماتیک روسیه و آمریکا:

4توجه نمایید که نرم افزار شماره ساز یک واسط بین سیستم شما با سایت های ارائه دهنده خدمات شماره مجازی است و هزینه دریافتی از بابت خود نرم افزار است.

4قیمت هر شماره مجازی متغیر می باشد با افزایش یا کاهش قیمت، تعداد شماره های مجازی افزایش یا کاهش می یابد.

4در صورتیکه شماره های دریافت شده به هر دلیلی مسدود شود هیچ مسئولیتی برعهده ما نمی باشد.

4نرم افزار شماره ساز مجازی تلگرام ویرا سیستم نوین در صورت وجود شماره می تواند به طور اتوماتیک برایتان شماره دریافت و فعالسازی نماید.

4تعداد وسرعت شماره های دریافتی در روز بستگی به سایت های ارائه دهنده خدمات شماره مجازی خواهد داشت و ثابت نیست.

4در صورت عدم ایجاد اکانت و شارژ آن توسط خود کاربر، شرکت ویرا سیستم نوین با هزینه 30 هزار تومان، ساخت اکانت و شارژ آن را برای کاربر انجام خواهد داد.

4زمانی که حساب شما شارژ شد مبلغ پرداختی قابل برگشت نمی باشد.

4ممکن است بعضی مواقع شماره های تکراری برایتان دریافت نماید، نرم افزار فقط بعنوان دریافت کننده عمل می کند.

4این نرم افزار تابع سایت های روسی بوده تغییر سیاست کاری این سایت ها بر روی این نرم افزار تاثیر مستقیم خواهد داشت.

4این نرم افزار تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و در صورت تغییر قوانین حکومتی این نرم افزار از پشتیبانی خارج خواهد شد.

4مسئولیت هرگونه سوء استفاده و استفاده از نرم افزار به عهده شخص می باشد و این فروشگاه در این قبال هیچ مسئولیتی برعهده ندارد.

4در صورتیکه سایت ارائه دهنده خدمات شماره مجازی نداشته باشد یا به هر دلیلی بسته شود شرکت ویرا سیستم نوین هیچگونه مسئولیتی به عهده نمی گیرد.

  • تماس با مدیریت: 09304886855 - مهندس سلاطین